Facultatea de Urbanism

Facultatea de Urbanism

Specializarea: Urbanism şi Administrarea Teritoriului
Specializarea: Amenajarea şi Planificarea Peisajului
Sesiunea: Septembrie 2008
Proba de desen (durata 4 ore şi 30 min)

Subiectul nr. 1

Se dau 4 volume aşezate pe o suprafaţă plană, pe care este figurat un caroiaj alcătuit din pătrate cu latura de 7 x 7 m, dispuse câte 16 pe fiecare latură, ca în perspectiva de mai jos.

Considerând că această imagine reprezintă o perspectivă în care volumele respective sunt construcţii, se cere să se reprezinte la nivelul ochiului din aceeaşi poziţie, completând cu ceea ce este considerat necesar (alte clădiri, plantaţii, mobilier urban, pavaje, etc.) o imagine a unui ansamblu urban (stradă, piaţă, etc.). Aspectul componentelor volumetrice este lăsat la latitudinea candidaţilor. Se cere de asemenea, reprezentarea în plan a ansamblului final, cu umbre şi lumini, la scara 1/500.

Subiectul nr. 2

Două localităţi B şi C se găsesc în 2 vârfuri ale pentagonului regulat ABCDE înscris într-un cerc cu raza R = 12 km. Prin vârful A şi mijlocul laturii CD trece o autostradă. Să se determine grafic la scara 1/100.000 (1 cm reprezintă 1 km) un punct P pe autostradă pentru amplasarea unui pasaj denivelat, astfel ca suma BP + CP să fie minimă.

NOTĂ

Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei alăturate. Nu se admite reprezentarea de elemente străine de conţinutul temei.

Criterii de apreciere:

S1.

  • respectarea datelor de temă (proporţie, elemente urbane şi arhitecturale)
  • capacitatea creativă
  • coerenţa compoziţiei şi corectitudinea perspectivelor
  • calitatea valoraţiei (reprezentarea materialelor, redarea volumetriei şi a detaliilor, anturaj)
  • acurateţea desenului

S2

  • corectitudinea rezolvării
  • acurateţea desenului

Galerie

Comenteaza:

You must be logged in to post a comment.