Student fiind, pot sa aprofundez aici cursurile din fac.?

Studentii UAUIM si cei din Univ. Spiru Haret sunt bine-veniti  la meditatii pentru Geometrie Descriptiva, Perspectiva si Studiul Formei. Pentru pret, vezi detalii.

Materia pe care o putem parcurge, la alegere, cuprinde:

SFA-5 | Geometria formelor arhitecturale

Titlurile cursurilor:

1. Poliedre semiregulate. Proprietăţi, reprezentare.
2. Echipartiţii plane şi echipartiţii spaţiale.
3. Structuri spaţiale plane. Cupole geodezice.
4. Cupole geodezice în dublu strat. Suprafeţe cutate. Aplicatii in arhitectura.
5. Construcţia umbrelor în axonometria ortogonală izometrică.
6. Construcţia umbrelor în dublă proiecţie ortogonală.
7. Suprafeţe riglate. Definiţie, clasificări.
8. Suprafeţe conice şi cilindrice. Reprezentare, secţiuni, desfăşurare.
9. Geometria boltilor. Bolţi de bitangenţă, bolta semisferică cu pandantivi, bolta moldovenească.
10. Hiperboloidul de rotaţie cu o pânză, hiperboloidul general şi hiperboloidul de rotaţie faţetat.
11. Paraboloidul hiperbolic. Reprezentare, secţiuni, aplicaţii în arhitectură.
12. Cilindroidul. Reprezentare, clasificări, aplicaţii în arhitectură.
13. Suprafeţe conoidale. Reprezentare, clasificări, aplicaţii în arhitectură.
14. Suprafeţe elicoidale. Reprezentare, clasificări, aplicaţii în arhitectură.

Titlurile temelor practice

1. Intersecţia a două poliedre semiregulate.
2. Echipartiţii spaţiale.
3. Construcţia umbrelor în axonometria ortogonală izometrică.
4. Construcţia umbrelor în dublă proiecţie ortogonală.
5. Bolta semisferică cu pandantivi; reprezentare axonometrică.
6. Bolta moldovenească; reprezentare axonometrică.
7. Suprafeţe elicoidale; aplicaţii în arhitectură.

SFA-6 | Reprezentări geometrice

Titlurile cursurilor
1. Sisteme de proiecţie. Clasificare, definitie, proprietati. Transformari geometrice.
2. Punctul si dreapta. Reprezentari, proiectii, urme. Pozitiile particulare ale dreptei.
3. Planul. Reprezentari, urme, intersectii de plane. Pozitiile particulare ale planului.
4. Metodele geometriei descriptive. Schimbarea de plan de proiecţie.
5. Metodele geometriei descriptive. Rotaţia.
6. Metodele geometriei descriptive. Rabaterea.
7. Rezolvarea acoperişurilor în 4 ape cu pante egale.
8. Rezolvarea acoperişurilor cu calcan.
9. Axonometria. Definiţie, clasificări.
10. Poliedre neregulate. Reprezentare, vizibilitate, desfăşurare.
11. Intersecţii de poliedre neregulate. Metoda generală, explicată în axonometrie.
12. Intersecţii de poliedre neregulate. Metoda generală, explicată în epură.
13. Poliedre regulate. Relaţia dintre poliedrele regulate şi cub.
14. Cercul şi sfera.

Titlurile temelor practice:

1. Transformări geometrice – omologia şi afinitatea. Reprezentarea punctului.
2. Drepte şi plane. Condiţia ca o dreaptă să aparţină unui plan.
3. Reprezentarea planului. Intersecţii de plane.
4. Schimbarea planelor de proiecţie.
5. Rezolvarea acoperişurilor în 4 ape cu pante egale.
6. Rezolvarea acoperişurilor cu calcan.
7. Intersecţii de poliedre.

SFA-1 | Studiul formei (1)

Conţinut:
LINIA
1. Prezentarea instrumentelor şi tehnicilor de lucru. Test de desen (şedinţă în atelier), tehnică la alegere
2. Exerciţiu de disciplinare şi coordonare. Suport – hârtie albă de desen 35×50 cm. Desen în creion la mâna liberă
3. Linia de figură – desen de observaţie. Suport – hârtie albă de desen 35×50 cm. Desen în creion la mâna liberă
4. Valori ale liniei în desenul de arhitectură. Suport – hârtie albă de desen 35×50 cm, Desen în tuş cu instrumente
5. Volumul reprezentat prin grafica de linie a suprafeţelor. Suport – hârtie albă de desen 35×50 cm, Desen de observaţie în creion
6. Grafica suprafeţei prin linie. Suport – hârtie albă de desen 35×50 cm, Desen de observaţie în creion
7. Reprezentarea suprafeţei – texturi grafice. Suport – hârtie albă de desen 35×50 cm

SFA-2 | Studiul formei (2)

Conţinut:
SUPRAFAŢA
1. Reprezentarea suprafeţei – laviu clasic, tente suprapuse. Suport – hârtie albă lipită 35×50 cm. Laviu
2. Reprezentarea suprafeţei – laviu clasic, tente degradate. Suport – hârtie albă lipită 35×50 cm. Laviu
3. Culorea: amestecul substractiv. Cercul cromatic, armonia cromatică. Suport – hârtie albă lipită 35×50 cm. Acuarelă
4. Culoarea: efectul modelator al culorii. Suport – hârtie albă lipită 35×50 cm. Tempera
5. Stilizarea: câmp compoziţional modular. Suport – hârtie albă lipită 35×50 cm. Tehnică policromă la alegere
6. Compoziţie cromatică bidimensională: rapoarte armonice şi trasee regulatoare. Suport – hârtie albă lipită 35×50 cm. Acuarelă sau tempera
7. Randarea unei faţade. Suport – hârtie de desen 35×50 cm. Tehnică policromă la alegere

SFA-91 | Perspectivă

Conţinut:
Titlul cursurilor

1. Sisteme de proiectie. Proprietăţile proiecţiei conice.
2. Vederea umană şi mecanismul perspectivei.
3. Percepţia adâncimii şi clasificările perspectivei.
4. Perspectiva liberă pe tablou vertical. Perspectiva la 2 puncte de fugă.
5. Punctele de măsură şi punctul de distanţă.
6. Perspectiva frontală.
7. Trasarea umbrelor în perspectiva pe tablou vertical.
8. Perspectiva “aeriană” – gradarea umbrei şi a luminii în profunzime.
9. Culoarea în perspectivă.
10. Cercul şi sfera în perspectivă. Limitele perspectivei frontale.
11. Redarea adâncimii şi scara intrinsecă a perspectivei.
12. Oglindirea în perspectiva pe tablou vertical.
13. Perspectiva pe tablou înclinat.
14. Restituţia perspectivei.

Titlurile temelor practice

1. Metoda mixtă de construcţie a perspectivei
2. Observaţii cu aparatele optice şi schiţarea la mâna liberă
3. Perspectva la două puncte de fuga la cota 1,80 metri
4. Perspectuva cu “orizontul supraânălţat”
5. Perspectiva frontală (de interior)
6. Metode de redare a profunzimii
7. Culoarea în perspectiva desenată cu mâna.