Subiecte admitere Arhitectura – UAUIM iulie 2019

Subiectele pentru admiterea la Facultatea de Arhitectură, specializarea “Arhitectura” – UAUIM din iulie 2019 sunt atasate acestui post in format PDF.

Subiecte admitere ARHITECTURA iulie 2019

Preview subiecte TXT:

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”
Facultatea de Arhitectură
Specializarea: ARHITECTURĂ
Concurs de admitere – Sesiunea: IULIE 2019
PROBA DE DESEN
(durata 5 ore)
În incinta Muzeului Satului din Bucureşti s-a construit un pavilion nou dedicat
promovării arhitecturii, ce găzduieşte expoziţii de arhitectură, conferinţe, întâlniri
cu publicul etc.
Clădirea are atât faţade vitrate cât şi opace, în conformitate cu planul, faţada şi
secţiunea prezentate.
Accesul în pavilion se face prin intermediul unei uşi duble din lemn de stejar,
recuperată dintr-o clădire istorică.
În reprezentare este sugerată de asemenea amenajarea spaţiului interior care
cuprinde:
– un volum paralelipipedic vertical (V) destinat afişării proiectelor;
– o platformă de expunere (P) la 3,00 m înălţime, accesibilă printr-o scară;
– o masă (M) destinată expunerii.
Se propune ilustrarea a 6 momente din parcursul de vizitare, după cum urmează.
PLAN
SCARA 1:100
SECŢIUNE A-A
SCARA 1:100
FAŢADA
SCARA 1:100

Momentul 1
Desenaţi o perspectivă exterioară la nivelul ochiului din direcţia 1 (marcată în plan),
privind către pavilion. Se cere reprezentarea în întregime a pavilionului cu adăugarea
elementelor de ambianță arhitecturală: materiale, texturi, anturaj. Reprezentarea cu lumini
şi umbre va fi făcută în creion grafit.
Momentul 2
Desenaţi o perspectivă la nivelul ochiului din punctul şi direcţia 2 (marcate în plan),
privind spre uşa de acces în pavilion, aceasta având una din foi închisă şi alta deschisă,
conform planului. Reprezentarea se va face în creioane colorate, exprimând materiale,
texturi, lumini şi umbre.
Momentul 3
Desenaţi o perspectivă la nivelul ochiului din punctul şi direcţia 3 (marcate în plan),
ştiind că vă aflaţi în spaţiul interior şi priviţi prin faţada vitrată către o casă ţărănească
aflată în vecinătatea pavilionului şi care este percepută integral. Reprezentarea cu lumini
şi umbre va fi făcută în creioane colorate.
Momentul 4
Desenaţi o perspectivă la nivelul ochiului a spaţiului interior, din punctul şi direcţia
4 (marcate în plan). Veţi imagina şi reprezenta inclusiv balustrada scării (indicată cu linie
întreruptă în plan şi secţiune). Reprezentarea se va face în creion grafit, exprimând
materiale, texturi, lumini şi umbre.
Momentul 5
Exponatul de pe masa M este un joc pentru copii,
realizat din 3 piese din lemn prin a căror asamblare se
obţine un cilindru cu diametrul de 6 cm şi înălţimea de 9
cm, aşezat în poziţie verticală, conform vederii alăturate.
Două dintre piese sunt identice, iar a treia trece prin
mijlocul ansamblului şi le fixează pe celelalte două.
Reprezentaţi în axonometrie izometrică, la scara 1:1
(1 cm din desen = 1 cm în realitate), componentele
ansamblului descris, fiecare dintre acestea fiind aşezată
pe masă, în poziţie stabilă. Reprezentarea cu lumini şi
umbre va fi făcută în creion grafit.
Momentul 6
Pe platforma P situată la cota +3.00 m este expusă macheta casei ţărăneşti percepută la
Momentul 3. Macheta are o înălţime de circa 1 m şi este aşezată pe pardoseală. Schiţaţi
macheta, în creion grafit, într-o perspectivă liberă la nivelul ochiului.
6 cm
9 cm
Subiectele propuse vor fi rezolvate pe o planşa albă de hârtie de 50 x 70 cm (în poziţiile
obligatorii indicate în schiţa alăturată).
Notă:
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Paginarea după model este obligatorie.
• La nici un subiect nu se admite reprezentarea de elemente străine de
conţinutul temei.
Criterii de apreciere a subiectelor:
a. respectarea datelor de temă;
b. corectitudinea rezolvării;
c. capacitate creativă;
d. percepţie şi reprezentare spaţială;
e. expresivitatea şi acurateţea prezentării grafice.

 

Comenteaza:

You must be logged in to post a comment.