Subiecte admitere Peisagistica– UAUIM iulie 2019

Subiectele pentru admiterea la Facultatea de Peisagistica – UAUIM din iulie 2019 sunt atasate acestui post in format PDF.

Subiecte_2019_Admitere_Peisagistica

Preview text a subiectelor:

În imaginile de mai jos sunt prezentate câteva repere arhitecturale aflate în trei ora.e cunoscute. Identifica.i cele trei ora.e .i încercui.i varianta corecta de raspuns. În casetele libere corespunzatoare fiecarei imagini, schi.a.i silueta cladirii reprezentative din imagine.

a) Bucure.ti a) New York a) Berlin
b) Moscova b) Sydney b) Londra
c) Paris c) Berlin c) Paris
d) Niciuna dintre variante d) Niciuna dintre variante d) Niciuna dintre variante

În chenarul din dreapta, desena.i în axonometrie ortogonala izometrica (urmarind cele 3 axe x, y, z) volumul care corespunde vederii laterale de mai jos, considerând faptul ca acesta trebuie sa poata fi înscris într-un cub. Se vor respecta scara .i dimensiunile corpului din vederea laterala. Desenul se va realiza în creion grafit.

În imaginea de mai jos este prezentata desfa.urata unui cub. În caseta din dreapta, desena.i cubul care corespunde acestei desfa.urate, în axonometrie ortogonala izometrica (urmarind cele 3 axe x, y, z), astfel încât litera A sa fie pozi.ionata pe fa.a superioara orizontala, iar discul negru sa fie pe o fa.a laterala vizibila. Desenul se va realiza în creion grafit.

Graficul de mai jos ilustreaza .arile în care locuiesc persoane a caror avere depa.ea în anul 2017, 500 de milioane de dolari. Pentru întrebarile formulate mai jos, încercui.i raspunsul corect.
1.
Pe ce continent locuiesc cei mai

mul.i oameni boga.i? a) Europa b) America de Nord c) Asia

2.
Ce loc ocupa continentul european în clasamentul mondial conform numarului de oameni boga.i

a) Locul 1 b) Locul 2 c) Locul 3

3.
Care este statul care se gase.te pe locul 4 ca numar de oameni boga.i?

a) Statele Unite; b) Japonia; c) Germania.
Arhitectul contructivist Iakov Chernikhov a devenit celebru pentru desenul sau de arhitectura, extrem de grafic. In chenarul de mai jos, imagina.i o posibila completare a desenului lui Chernikhov, utilizând doar linii drepte, pentru a completa frontul unei strazi dintr-un ora. modern. Desenul se va realiza în stilou sau pix.

Completa.i schi.a de mai jos astfel încât sa ob.ine.i o imagine unitara a unei strazi dintr-un ora. modern, sugerând o minima amenajare peisagistica, imaginând-va ca pe frontul opus al strazii este amplasat un parc. Desenul va fi realizat în creion grafit.

Regulile de urbanism prevad în cazul Bucure.tiului, necesitatea te.irii (taierii) col.ului loturilor (parcelelor de teren) situate la intersec.ia a doua
strazi “printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre strazi, lungimea laturii ob.inute prin te.ire va fi de 6,0 metri”.
Utilizând rigla .i compasul, desena.i în schema de plan de mai jos, la scara 1/100 (1 cm = 1 metru), cum poate fi realizata aceasta te.ire,
numerotând opera.iile de trasare, în ordinea executarii lor .i pastrând liniile de construc.ie.

Schi.a.i în spa.iul din dreapta, lasat liber, planul ansamblului pie.ei prezentate în imaginea de mai jos (Piazza del Campo din Siena), utilizând elemente simple (linii, figuri geometrice, etc) .i ha.urând elementele ansamblului pe care le considera.i ca fiind principale. Desenul se va realiza în creion grafit.

În vederea realizarii unei case de vacan.a, o persoana cumpara un teren la munte având urmatoarele caracteristici: deschiderea la strada este
de 15 metri; diferen.a de nivel între punctele A .i B este de 10 metri; terenul coboara de la strada cu o panta de 30 grade; terenul va beneficia
de un acces auto având 3 metri la.ime .i de unul pietonal, de 1 metru la.ime.
Având în vedere faptul ca terenul trebuie împrejmuit, sa se calculeze lungimea totala a împrejmuirii (por.ile de acces nu vor intra în acest calcul).
În caseta de mai jos, realiza.i desenul necesar rezolvarii .i indica.i modul de calcul.

Lungimea împrejmuirii ………….. metri

Continentul European are deschidere atât catre ocean cât .i catre mai multe mari, fiind unul dintre avantajele sale economice. Numi.i .i marca.i cu aproxima.ie pe harta alaturata, 2 mari ora.e-port cu rol turistic sau economic important, din zone diferite ale Europei, astfel încât sa nu fie amplasate catre aceea.i mare sau ocean.
1.
……………………………………………………….

2.
……………………………………………………….

În imaginile de mai jos, sunt prezentate patru secven.e ale unui traseu din zona centrala a unui ora.. Cu A .i B sunt marcate doua volume importante întâlnite pe parcurs. Respectând pozi.ionarea volumelor A .i B unul în raport cu celalalt, schi.a.i în chenarul de mai jos un posibil contur al spa.iului public în care se gasesc amplasate biserica .i clopotni.a, utilizând forme geometrice simple (cerc, patrat, triunghi etc) .i indica.i prin sage.i locul din care pot fi percepute imaginile respective. Desenul se va realiza în creion grafit.
1 3 4
2

Imaginea de mai jos reprezinta o reproducere a tabloului .Noapte înstelata. a lui Vincent Van Gogh, din anul 1889. Imagina.i-va .i schi.a.i în interiorul dreptunghiului alb, prin desen la mâna libera, un plan reprezentativ pentru secven.a surprinsa în tablou, prezentând principalele elemente de peisaj rural identificate.

Având ca sursa de inspira.ie fotografia alaturata, schi.a.i imaginea frontala dinspre strada, a cladirilor prezentate, respectând raportul .i propor.iile.
Desenul se va realiza în creion grafit.

Durata probei: 4 ore
Criterii de apreciere:
-respectarea datelor de tema si acurate.ea reprezentarii -usurinta de asociere in planul gândirii si logica -cultura generala -originalitatea si creativitatea -capacitatea de transformare, abstractizare si combinare de idei

 

Comenteaza:

You must be logged in to post a comment.