Program Admiterea 2010

DESFĂŞURĂTORUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2010

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ
Program de studii: – ARHITECTURĂ

24 –29 august 2010, între orele 9,00 – 16,00
Înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializarea
Arhitectură, licenţă şi master integrat 360 de credite (6 ani) – fiecare
candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.

30 august 2010 – până la ora 18,00
Afişarea listelor nominale ale candidaţilor la specializarea
Arhitectura, în ordine alfabetică, repartiţia acestora in sălile de
concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni
sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de
admitere).

31 august 2010, începând cu ora 10,00
PROBA UNICĂ DE CONCURS – DESEN (probă desen)
specializarea Arhitectură

5 septembrie 2010
Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore
de la această dată).

6 septembrie 2010
Expoziţia cu lucrările candidaţilor

8 septembrie 2010 – până la ora 12,00
Răspunsul la contestaţii pentru concursul de admitere la
Specializarea Arhitectură, licenţă şi master integrat, din data de 31
august 2010.

17 septembrie 2010
Termenul limită de anunţare a opţiunilor candidaţilor la concursul de
admitere la studii universitare – numai prin depunerea unei solicitări

Comenteaza:

You must be logged in to post a comment.